CHSCOM2022

Den 6:e internationella konferensen om kognitiv hörforskning för kommunikation, 12-15 juni 2022.

Den sjätte internationella konferensen om kognitiv hörforskning för kommunikation ägde rum från den 12:e till 15:e juni 2022 och samlade en mångfald av forskare, akademiker och experter inom området. Konferensen hölls med syfte att främja dialog och kunskapsutbyte kring de senaste forskningsrönen och framstegen inom kognitiv hörforskning och dess tillämpningar inom kommunikation.

Under de fyra dagarna erbjöd konferensen en mångfald av presentationer, föreläsningar och workshops som täckte olika aspekter av kognitiv hörforskning. Deltagarna fick möjlighet att ta del av banbrytande forskning inom områden som auditiv perception, hörselteknologi, kognitiv neurovetenskap och hörselrehabilitering.

Ett av de centrala ämnena som diskuterades under konferensen var hur kognitiva processer påverkar vår förmåga att höra och förstå tal, särskilt i brusiga och störiga miljöer. Forskare presenterade sina senaste rön kring hur hjärnan bearbetar ljudinformation och hur detta påverkar vår förmåga att tolka tal och kommunicera effektivt.

Dessutom behandlades frågor relaterade till hörselteknologi och innovationer inom området. Forskare och företag delade sina senaste framsteg och produkter som syftar till att förbättra hörseln och underlätta kommunikationen för personer med hörselnedsättning.

Konferensen fungerade också som en plattform för att främja samarbete och nätverkande mellan forskare och praktiker inom området. Genom diskussioner och interaktioner mellan deltagarna främjades utbyte av idéer och erfarenheter, vilket bidrog till att främja innovation och förståelse inom kognitiv hörforskning.

Sammanfattningsvis var den sjätte internationella konferensen om kognitiv hörforskning för kommunikation en framgångsrik och givande händelse som bidrog till att främja kunskap och samarbete inom detta viktiga forskningsområde. Med ökande medvetenhet om betydelsen av kognitiv hörforskning fortsätter konferensen att vara en viktig plattform för att främja framsteg och innovation inom området och för att förbättra livskvaliteten för personer med hörselnedsättning.

nyckel icon

Introductory Keynotes

Graham Naylor

 

From audiogram to psychosocial consequences – via cognition, behaviour and the deeper purpose of conversation

slips ikon

Keynotes

Simon Carlile

 

 The Interacting Brain: Some insights from 2nd Person Neuroscience.

ring ikon

Speakers

Katie Neal

 

Adjunct Fellow at Macquarie University and holds a Master’s degree in Research, a Masters in Clinical Audiology and a Bachelor degrees in Health Science and Advanced Science (Neuroscience)

koordinator
senaste hörselteknologin

Lyssna på framtiden med den senaste hörselteknologin!

Vi tar temat ”Hörselnedsättning, kognition, åldrande och demens” från förra konferensen med oss in i 2022 och lägger till ”Kommunikativ interaktion och ansträngning”, ”Neural kodning av auditiva signaler” och ”Mot kognitiva teknologier för hörselhjälp” för att ytterligare utveckla området Kognitiv Hörselvetenskap.

Vi ser fram emot att träffa er och utforska dessa nya teman.

Konferensen inkluderar inbjudna talare, öppna poster-sessioner och sociala evenemang. Digitalt deltagande kommer att erbjudas så att så många av er som möjligt kan ta del av världsledande forskning.

Hjärnkontrollerad hörselteknik

Upptäck hur den senaste tekniken inom hjärnkontrollerade hörselsystem öppnar nya dörrar för möjligheter samtidigt som den ställer oss inför komplexa utmaningar.I takt med den snabba utvecklingen av teknologi och neurovetenskap har det uppstått en spännande möjlighet...

Från audiogram till psykosociala konsekvenser – via kognition, beteende och djupare syfte med samtal

Audiogrammet, en grafisk representation av en persons hörselkapacitet, kan ses som en början på en resa som sträcker sig långt bortom bara uppfattningen av ljud. Det är ett instrument för att kvantifiera och identifiera hörselnedsättningar, men dess betydelse sträcker...

Trendanalys av datorbaserad auditiv träning

Utforska de betydande framstegen inom datorbaserad auditiv träning under de senaste tio åren, och dess banbrytande forskning och omfattande evidenssammanställningar.I dagens digitala era har datorbaserad hörselträning blivit alltmer populärt som ett sätt att förbättra...

Program för eventet

Upptäck hur den senaste forskningen inom kognitiv hörforskning öppnar nya vägar för effektivare kommunikationsmetoder och tekniker.Under den sjätte internationella konferensen om kognitiv hörforskning för kommunikation, som ägde rum i juni 2022, presenterades en rad...

Featured Event

What does it mean to ‘listen harder’?

chscom22-logo

Konferens på Linköping Konsert & Kongress

Kontakt och besöksadress

webmaster@chscom2022.se

Konsistoriegatan 7
582 22 Linköping

Copyright © 2024 chscom2022.se. All Rights Reserved.